Fundamentals

 • Hello: Jambo

 • Good Morning: Habari za asubuhi

 • Good Afternoon: Habari za mchana

 • Good Evening: Habari za jioni

 • Goodnight: lala salama

 • My name is Eric: Jina langu ni Eric

 • Nice to meet you:

 • Have a nice day:

 • See you later!: tutaonana

 • How are you?: Habari yaku?

 • Thank You: Asante sana

 • You’re welcome: Karibu

 • Cheers: afya!

 • Please: tafadhali

 • Yes: Ndiya

 • No: Hapana

Food/Water:

 • Water: maji

 • Coffee: kahawa

Numbers:

 • 1, 2, 3, 4, 5: Moja, mbili, tatu, nne, tano

 • 6, 7, 8, 9, 10: Sita, saba, nane, tisa, kumi

 • 20, 30, 40, 50: ishirini,

 • 60, 70, 80, 90:

 • Hundred, Thousand, Million, Billion: